SuomiViesti
Nykyaikaista tekstiviestintää perinteisin menetelmin
   Etusivu      KunnallisSuomi
 
  LABORATORIOTOIMINTAA, DIAGNOSTIIKKAA
  Nopeammin, tarkemmin, enemmän on
  myös laboratorioiden tämän päivän vaatimus.
  Pikatesteille on tilausta, laboratorioautomaatio
  on ratkaisu, osittain. Henkilöstön motivointi ja
  koulutus on asian toinen puoli.
  Näistä lehdessä asiaa, lisää näette ja kuulette
  8. - 9. 10 LaboratorioLääketiede- seminaareissa
  sekä näyttelyssä. Kohdataan siellä!
 
 
  SAIRAALATEKNIIKKA
  Perinteikkäät Sairaalatekniikan päivät esittäytyvät tänä vuonna
  kansainvälisinä, kesäkuun alussa Turussa.
  Myös KunnallisSuomi osallistuu tapahtumaan paikanpäällä aktiivisesti.
  Suomessa sairaalatekniikan kehitys on tällä hetkellä otollisessa tilanteessa.
  Sairaaloita ja terveyskeskuksia on laajennettavana, uudisrakentamisen
  kohteina sekä saneerattavina.
  Tässä numerossa, yhdessä asiantuntijoiden kanssa käymme läpi
  uusia tekniikoita, menetelmiä sekä toteutettuja rakennukseen liittyviä
  ratkaisuja. Lukekaa tästä lisää, tulkaa
  Sairaalatekniikan päivillä kommentoimaan, tapaamisiin Turussa, Logomossa!
 
 
  YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2015 -näyttely taas lähestymässä.
  Vesihuollpn ja Taajamainfran numero ilmestynyt, lehdessä esillä mm.
  vesihuollon tekniikkaa,
  verkostojen rakentamista, ylläpitoa, monitorointia, 
  laitosten teknologiaa, etähallinnan sovelluksia
.

 Taajaman infraa,
  tiheään rakennetun alueen täydentävää rakentamista, varustamista,
  rakenteiden seurantaa, tämän päivän alueiden valaistusta,
  maanrakentamista perinteisillä ja uudemmilla tekniikoilla.
  Tapaamisiin Turussa 20. - 21.5.
 
 
 
   Sairaalateknologiaa ja laboratorioiden menetelmiä,
   laite- ja tilaratkaisuja.
 
   Tässä pyrimme tuomaan esille teknologiaa
   sairaalamaailmassa, korostetusti puhtaan tilan
   ratkaisuja sekä
   laboratorioiden välineistöä, laitteita, kalusteita,
   menetelmiä. IT-sovelluksia unohtamatta.
   Kunhan vain alan tulevaisuus alkaisi selvitä,
   minkä niminen organisaatio vastaa mistäkin
   ja mikä on organisaation kokoonpano. 
   Tätä odotellessa, lukekaa, olkaa hyvät
 
 
 
 
    KunnallisSuomi Sairaalatekniikka
   
    Uusi vuosi ja terveydenhuollon ja hoivan haasteet
    säilyvät ja monimuotoistuvat.
    Koko alan toteuttamisesta vastaava organisaatio
    moninaisine ulottuvuuksineen
    jatkaa ratkaisujen ja palvelun tuottamista,
    ehkä hieman edellistä vuotta uusimmilla ajatuksilla.
    Sairaalan tekniikka saa jatkuvasti innovaatioita
    tutustuttavaksi ja omaksuttavaksi, onneksi, kun
    vaatimukset kuitenkin kiristyvät.
    Vastataan näihin vaatimuksiin yhteistyössä alan
    teknologiayritysten kanssa. Haastetaan alan tarjoajat
    mukaan ratkomaan eteen tulevia probleemia.
    Näistä myös Sairaalatekniikan päivillä 12.-13.2.
    Finlandiatalolla puhumme, tapaamisiin siellä
 
 
 
   KunnallisSuomi Kiinteistö
 
   Kuinka valtavat kiinteistömassat pidetään käyttökunnossa.
   Miten kiinteistöt päivitetään tämän päivän tasolle,
   niin turvallisuuden kuin kiinteistötekniikan osa-alueilla.
   Näitä ja useita muita esille nousseita kysymyksiä
   lehdessä pohtivat niin Senaatin, Helsingin kaupungin,
   Espoon Asuntojen kuin Tampereenkin asiantuntijat.
 
   KunnallisSuomi Taajamainfra ja Vesihuolto
 
   Paljon on haasteita taajamissa ja vesihuollossa, mielenkiintoisten asiantuntijoiden
   kanssa nostamme kysymyksiä keskusteluun.
   Alan palvelijat syventävät artukkelein niin nykyaikaisen valaistuksen, taajaman
   informaation hankkimista esim laserkeilauksen avulla. Jatkokäsittelyyn simuloinnin työkaluilla
   paneudummemyös.
   Vesihuollossa saamme tietoa laajenevien kuntien vesiliikelaitosten resursseista ja tilaisuudesta
   kehittää toimintojaan. Tähän lehdessä vastauksia antavat myös alanteknologiayritykset.
   Näihin paneudumme myös Yhdyskuntatekniikan näyttelyssä Jyväskylässä 15. - 16.5.
                                                             KunnallisSuomi Taajamainfra ja Vesihuolto pdf-versiona
 
   KunnallisSuomi Tilatoimi.
   Numerossa keskustelua ja ratkaisuja toimisto, oppilaitos, asuinkiinteistöjen etc suuntaan.
   Kertaus energiatehokkaan kiinteistön aikaansaamiseksi ja ylläpitoon.
   Lehdessä puhutaan kiinteistöjen korjaamisesta, julkisen sektorin ja alan yritysten yhteistyönä.
   Milloinkaan ei liikaa korosteta alan yritysten osaamista ja mahdollisuutta konsultointiin.
 
   Lukekaa olkaa hyvä!
   Kevään odotukseen
   KunnallisSuomi Tilatoimi ja Oppilaitos         PDF-muodossa
 
 
 
 
  KunnallisSuomi Sairaalatekniikka
  Taas on vuosi saatu alkuun ja on aika katsastaa sairaalatekniikan, sairaalakiinteistön,
  terveydenhuollon ja hoiva-alan teknisiä, palveluiden sekä alan IT:n mahdollisuuksia.
  Ala kehittyy, uusia toimintatapoja, työkaluja on kehitetty.
  Tässä numerossa pyrimme tuomaan lukijoille mahdollisuuksia terveydenhuollon ja
  hoivan tuottamisen eri puolilta.
  SSTY:n jäsenenä olemme taas Sairaalatekniikan päivillä. Tällä kertaa Porissa 6. - 7.2.
  Lukekaa, olkaa hyvä!
                                                                                KS Sairaalatekniikka PDF-Muodossa
 
 
   KunnallisSuomi VÄYLÄ-INFRAN -numero toukokuu.
   Lehdessä näkökulmia ja ratkaisuja katujen, siltojen,
   radan, maanteiden sekä mm siltojen tiimoilta.
   Kumppaneina kommentoimassa Kari Ruohonen sekä Maria Torttila Liikennevirasto
   Raimo K. Saarinen Helsinki, Risto Laaksonen Tampere, Tuula Smolander Jyväskylä ja
   Heikki Tuomaala Oulu.
  
   Asiaa niin tunneleiden ilmanvaihdosta, rataturvallisuudesta kuin maantieprojekteista sekä
   väylien valaistuksesta.
   Tulkaa elokuun lopulla Turkuun Väylät & Liikenne tapahtumaan, Tieyhdistyksen sivuilla lisää
 
 
 
 
   Huhtikuu, perinteinen Tilatoimen numero. Asiantuntijoiden kera esillä ajankohtaisia julkisia kiinteistöjä
   kohtaavia, eteenpäin vieviä, korjaavia palveluita, tuotteita sekä konsultaatioita. 
   Tässä numerossa arvokkaita näkemyksiä: Jukka Riikonen Senaatti-kiinteistöt, Olavi Tikka HKR-Rakennuttaja
   Kimmo Rintala VVO, Jyrki Reinikainen Senaatti-kiinteistö, Esa Halmetoja Senaatti-kiinteistöt
 
   Esille nousi mm. energian säästö, ilmastointi, tilakonseptit, kaukojäähdytys, kiinteistöautomaatio.
   Lukekaa, kuinka on alitettu passiivienergiarakentamisen tiiveysvaatimus 1.
 






 

 Tammikuun numero, Sairaalatekniikka

 Terveydebhuollon ja hoivan mahdollistavia teknisiä,
 konsultoinnin sekä IT:n ratkaisuja.
 
 Laite-, konetoteutuksia, alan työympäristön uusia tuulia
 ja koeteltuja toteutuksia.
 
 Asiaa myös Seinäjoelle toteutuvasta Y-Talosta!
 
 Perinteisesti Sairaalatekniikan päivillä mukana.

 
 


 

        Lehti pdf-muodossa





Lokakuun numero,
käsittelyssä miten kiinteistöt pidetään käytettävissä.
miten kiinteistöjen arvo säilyy ja miten käyttötarkoitusta on elinkaaren ajalla muutettava
.




Myös jatkuvasti ajankohtaiseen energiatehokkuuteen kommentteja
Lehti mukana KIINTEISTÖ -messuilla uudessa messukeskuksessa Helsingissä           www.kunnallissuomi.fi   kunnallissuomi  kunnallissuomi.fi





 
Infran numero,
Haasteita ja ratkaisuja taajama-infran tiimoilta,
kun infraa ylläpidetään ja rakennetaa tiiviisti rakennetussa ympäristössä.
Vesihuollon projekteja, kun on taattava veden tulo ja jäteveden meno kaikkina
vuorokauden ja vuoden aikoina.
Lehti aktiivisena YT-2011 -tapahtumassa Turussa



Jokavuotinen Tilatoimen numero,
Huomiota saa energiatehokkuus, yhdessä FIGBC:n kanssa esillä projekteja ja mahdollisuuksia.
Monesta lähtökohdasta asiaa niin viraston, koulun, museon kuin uimahallin ja liikuntahallin tekniikoihin






Sairaala, terveydenhuolto, hoiva
miten kiinteistö tukee palveluiden tuottamista,
mitä palvelut vaativat tiloilta?
Puheissa kalusteet, laitteet, välinehuolto, tarvikkeet, kiinteistötekniset mahdollisuudet.

IT:n yhä kasvava rooli ja mahdollisuudet
terveydenhuollon tuottamiseen tehokkaasti ja hoidettava ja hoivattava huomioiden

 





 
 
KunnallisSuomi SEURAKUNTA,
kohtaa oman lukijakuntansa eri osa-alueineen.
Tarkalla jakelulla sekä kohdentuvalla kerronnalla
olemme tuoneet ratkaisuja seurakuntien hallinnollisiin,
toimellisiin, kiinteistöjä palveleviin sekä organisaation
yhteistoiminnan ja tiedonvälityksen tarpeisiin